ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Search

Tatjana Džeba

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mr. sc., dipl. ing. građ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Articles by same author

 MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU

MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU

Author(s): Tatjana Džeba
 HIDROENERGETSKI KAPACITET GRABOVIČKE RIJEKE I MOGUĆNOST IZGRADNJE MHE

HIDROENERGETSKI KAPACITET GRABOVIČKE RIJEKE I MOGUĆNOST IZGRADNJE MHE

 UKLJUČIVANJE ZDENCA Z-3 U SUSTAV VODOOPSKRBE OPĆINE NEUM – KRATKI PRIKAZ GLAVNOG PROJEKTA

UKLJUČIVANJE ZDENCA Z-3 U SUSTAV VODOOPSKRBE OPĆINE NEUM – KRATKI PRIKAZ GLAVNOG PROJEKTA

Author(s): Tatjana Džeba
 HIDROLOGIJA I HIDROGEOLOGIJA SLIVA NERETVE I TREBIŠNJICE, OSVRT NA IZGRADNJU DIJELA HE SUSTAVA - GORNJI HORIZONTI

HIDROLOGIJA I HIDROGEOLOGIJA SLIVA NERETVE I TREBIŠNJICE, OSVRT NA IZGRADNJU DIJELA HE SUSTAVA - GORNJI HORIZONTI

 HIDROLOŠKA ANALIZA RIJEKE TOPALE OPĆINA POSUŠJE

HIDROLOŠKA ANALIZA RIJEKE TOPALE OPĆINA POSUŠJE

Author(s): Tatjana Džeba
 GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE OBALE SREDNJEG TOKA RIJEKE NERETVE KROZ GRAD MOSTAR

GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE OBALE SREDNJEG TOKA RIJEKE NERETVE KROZ GRAD MOSTAR

LICENCE:
Creative Commons License
All papers from e-Zbornik are licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka