Pretraži

Marino Jurišić

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, magistar građevinarstva


Radovi ovog autora:

Korica od NUMERIČKO MODELIRANJE SLOBODNO KONZOLNOG MOSTA U PROGRAMSKOM PAKETU SOFISTIK

NUMERIČKO MODELIRANJE SLOBODNO KONZOLNOG MOSTA U PROGRAMSKOM PAKETU SOFISTIK