ISSN 2232-9080

 
 

Pretraži

Valerija Kopilaš

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, doc. dr. sc., dipl. ing. arh.


Radovi ovog autora:

 KOMPAKTNE SISTEMSKE FASADE U OBNOVAMA PROČELJA ZGRADA

KOMPAKTNE SISTEMSKE FASADE U OBNOVAMA PROČELJA ZGRADA