Pretraži

Jerko Pavličević

Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru, dr. sc., izvanredni profesor


Radovi ovog autora:

Korica od ENERGETSKI, OKOLIŠNI I SOCIJALNI ASPEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

ENERGETSKI, OKOLIŠNI I SOCIJALNI ASPEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE