Pretraži

Dragan Milašinović

Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr. sc., dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

Korica od RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA