ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Dragan Milašinović

Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu, prof. dr. sc., dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA