Pretraži

Sanja Lončar Vicković

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc., dipl. ing. arh.


Radovi ovog autora:

Korica od INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY