ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Sanja Lončar Vicković

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc., dipl. ing. arh.


Radovi ovog autora:

 INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY