ISSN 2232-9080

 
 

Pretraži

Davora Tomić

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Banja Luka,Bulevar vojvode Stepe Stepanovica 77, student drugog ciklusa studija, dip. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 MIKROARMIRANI MLAZNI BETON - PREDNOSTI PRIMJENE U TUNELOGRADNJI

MIKROARMIRANI MLAZNI BETON - PREDNOSTI PRIMJENE U TUNELOGRADNJI