ISSN 2232-9080

 
 

Pretraži

Amer Džindo

„Geoworks“ d.o.o. Tuzla, mr., dipl. ing. geol.


Radovi ovog autora:

 PRIMJENA GEOSINTETIČKIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE VJEŠTAČKIH AKUMULACIJA NA NEKIM PRIMJERIMA IZ BIH

PRIMJENA GEOSINTETIČKIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE VJEŠTAČKIH AKUMULACIJA NA NEKIM PRIMJERIMA IZ BIH

Autor(i): Amer Džindo