Pretraži

Danijela Ljubić

Integra-konzalting u građevinarstvu Mostar, dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

Korica od GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA STIJENSKE MASE ZA POTREBE PROJEKTIRANJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA ULAZU U PROZOR

GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA STIJENSKE MASE ZA POTREBE PROJEKTIRANJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA ULAZU U PROZOR