Pretraži

Stipe Majdandžić

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, prvostupnik građevinarstva


Radovi ovog autora:

Korica od IDEJNO RJEŠENJE ARMIRANOBETONSKOG GREDNOG MOSTA – GRADNJA PROJEKTIRANOG MOSTA

IDEJNO RJEŠENJE ARMIRANOBETONSKOG GREDNOG MOSTA – GRADNJA PROJEKTIRANOG MOSTA