Pretraži

Blanka Tomić

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, mag. građ.


Radovi ovog autora:

Korica od NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJA PODZEMNOG ISKOPA

NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJA PODZEMNOG ISKOPA