ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Mirjana Milićević

Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti, doc. dr. sc., geograf


Radovi ovog autora:

 GEOMORFOLOŠKI TRAGOVI PLEISTOCENSKE GLACIJACIJE NA ČVRSNICI

GEOMORFOLOŠKI TRAGOVI PLEISTOCENSKE GLACIJACIJE NA ČVRSNICI