Pretraži

Ivo Čolak

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, prof. dr. sc., dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

Korica od CRKVA SV. FRANJE – KAMENA LJEPOTICA NA RASNU KOD ŠIROKOG BRIJEGA

CRKVA SV. FRANJE – KAMENA LJEPOTICA NA RASNU KOD ŠIROKOG BRIJEGA

Korica od KRATKI PRIKAZ REVITALIZACIJE LOKALITETA STAROG MOSTA

KRATKI PRIKAZ REVITALIZACIJE LOKALITETA STAROG MOSTA

Autor(i): Ivo Čolak