Pretraži

Elvir Babajić

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, doc., dr sc.


Radovi ovog autora:

Korica od ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN BOSNE

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN BOSNE

Korica od PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA