ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Elvir Babajić

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, doc., dr sc.


Radovi ovog autora:

 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN BOSNE

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN BOSNE

 PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA