ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Adnan Ibrahimović

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, vanr. prof., dr. sc.


Radovi ovog autora:

 PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA