Pretraži

Ivan Janjić

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (student), , mag. ing. aedif.


Radovi ovog autora:

Korica od PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE