ISSN 2232-9080

 
 

Pretraži

Zlata Dolaček-Alduk

Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, izv. prof. dr. sc., dipl. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE