ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pretraži

Naida Ademović

Građevinski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, izv. prof. dr. sc., dip. ing. građ.


Radovi ovog autora:

 ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO

ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO

 MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI