Pretraži

Svi radovi: 200

Korica od NOVA PARADIGMA DIMENZIONIRANJA NA POTRESNA DJELOVANJA (PERFORMANCE BASED SEISMIC ENGINEERING - PBSE) NA PRIMJERU NELINEARNOGA ODZIVA ZIDOVA TIPIČNIH DRVENIH KONSTRUKCIJA

NOVA PARADIGMA DIMENZIONIRANJA NA POTRESNA DJELOVANJA (PERFORMANCE BASED SEISMIC ENGINEERING - PBSE) NA PRIMJERU NELINEARNOGA ODZIVA ZIDOVA TIPIČNIH DRVENIH KONSTRUKCIJA

Autor(i): Ljupko Perić
Korica od NOVI MOST PREKO RIJEKE NERETVE U MOSTARU

NOVI MOST PREKO RIJEKE NERETVE U MOSTARU

Autor(i): Mladen Glibić
Korica od NUMERICAL SIMULATION OF FLUID-STRUCTURE COUPLED PROBLEMS

NUMERICAL SIMULATION OF FLUID-STRUCTURE COUPLED PROBLEMS

Korica od NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJA PODZEMNOG ISKOPA

NUMERIČKA ANALIZA NAPREZANJA I DEFORMACIJA PODZEMNOG ISKOPA

Korica od NUMERIČKI MODEL ZA ANALIZU NAKNADNO PREDNAPETIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA U RAVNINI

NUMERIČKI MODEL ZA ANALIZU NAKNADNO PREDNAPETIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA U RAVNINI

Autor(i): Mladen Kožul
Korica od NUMERIČKO MODELIRANJE SLOBODNO KONZOLNOG MOSTA U PROGRAMSKOM PAKETU SOFISTIK

NUMERIČKO MODELIRANJE SLOBODNO KONZOLNOG MOSTA U PROGRAMSKOM PAKETU SOFISTIK

Korica od NUŽNOST REGULACIJE VODNIH OPERATERA U BIH

NUŽNOST REGULACIJE VODNIH OPERATERA U BIH

Autor(i): Ivana Domljan
Korica od OBLIKOVANJE KAMENOM NA PRIMJERIMA DVIJU ZNAČAJNIH HRVATSKIH SAKRALNIH GRADNJI 1930-IH GODINA

OBLIKOVANJE KAMENOM NA PRIMJERIMA DVIJU ZNAČAJNIH HRVATSKIH SAKRALNIH GRADNJI 1930-IH GODINA

Autor(i): Zrinka Paladino
Korica od OBNOVA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE S POSEBNIM OSVRTOM NA METODOLOGIJU UTVRĐIVANJA ZAMJENSKIH VRSTA KAMENA GRADSKE VIJEĆNICE U SARAJEVU

OBNOVA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE S POSEBNIM OSVRTOM NA METODOLOGIJU UTVRĐIVANJA ZAMJENSKIH VRSTA KAMENA GRADSKE VIJEĆNICE U SARAJEVU

Korica od OBNOVA LUČKOGA MOSTA PREKO NERETVE U MOSTARU

OBNOVA LUČKOGA MOSTA PREKO NERETVE U MOSTARU

Korica od OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA - OSVRT NA VODOPAD KRAVICE

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA - OSVRT NA VODOPAD KRAVICE

Korica od OCJENA EFIKASNOSTI VODOVODA

OCJENA EFIKASNOSTI VODOVODA

Autor(i): Ivana Domljan
Korica od ODABIR NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE PARKIRALIŠTA KORIŠTENJEM VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA

ODABIR NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE PARKIRALIŠTA KORIŠTENJEM VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA

Korica od ODREĐIVANJE EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG PROTOKA NA MJERNOM PROFILU NERETVA-ŽITOMISLIĆI

ODREĐIVANJE EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOG PROTOKA NA MJERNOM PROFILU NERETVA-ŽITOMISLIĆI

Korica od ODREĐIVANJE I KVANTIFICIRANJE UNUTARNJEG PONAŠANJA CEMENTNIH MATRIČNIH KOMPOZITA POMOĆU SENZORA S OPTIČKIM VLAKNIMA

ODREĐIVANJE I KVANTIFICIRANJE UNUTARNJEG PONAŠANJA CEMENTNIH MATRIČNIH KOMPOZITA POMOĆU SENZORA S OPTIČKIM VLAKNIMA

Korica od ODREĐIVANJE PODRUČJA I INTENZITETA PROCJEĐIVANJA U LIJEVOM ZAOBALJU BRANE HIDROELEKTRANE MOSTAR

ODREĐIVANJE PODRUČJA I INTENZITETA PROCJEĐIVANJA U LIJEVOM ZAOBALJU BRANE HIDROELEKTRANE MOSTAR

Autor(i): Mirna Raič
Korica od ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

Korica od ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE

ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE

Korica od OPAŽANJE I MODELIRANJE EROZIJE ZASJEKA U MEKOJ STIJENI

OPAŽANJE I MODELIRANJE EROZIJE ZASJEKA U MEKOJ STIJENI

Korica od OSVRT NA NAZIVLJE TRADICIJSKIH ALATA U OBRADI KAMENA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

OSVRT NA NAZIVLJE TRADICIJSKIH ALATA U OBRADI KAMENA NA PODRUČJU HERCEGOVINE