Pretraži

Svi radovi: 200

Korica od PRIMJERI OCJENJIVANJA I PROCJENE STANJA POTPORNIH ZIDOVA

PRIMJERI OCJENJIVANJA I PROCJENE STANJA POTPORNIH ZIDOVA

Korica od PRIORITETNI PROJEKTI ZA ZAŠTITU OD POPLAVA NA VODNOM PODRUČJU JADRANSKOG MORA PREDLOŽENIH GLAVNIM PREVENTIVNIM PLANOM ZAŠTITE OD POPLAVA FEDERACIJE BIH

PRIORITETNI PROJEKTI ZA ZAŠTITU OD POPLAVA NA VODNOM PODRUČJU JADRANSKOG MORA PREDLOŽENIH GLAVNIM PREVENTIVNIM PLANOM ZAŠTITE OD POPLAVA FEDERACIJE BIH

Autor(i): Željko Ostojić
Korica od PRIRODNA OBILJEŽJA UŽEGA I ŠIREGA PODRUČJA ŽUPE STUDENCI

PRIRODNA OBILJEŽJA UŽEGA I ŠIREGA PODRUČJA ŽUPE STUDENCI

Korica od PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA I OTVARANJA KAMENOLOMA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOGA KAMENA

PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA I OTVARANJA KAMENOLOMA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOGA KAMENA

Korica od PROGRAMSKO PRONALAŽENJE RJEŠENJA MBCP PROBLEMA

PROGRAMSKO PRONALAŽENJE RJEŠENJA MBCP PROBLEMA

Autor(i): Anton Vrdoljak
Korica od PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U RODOČU

PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U RODOČU

Autor(i): Josip Zelenika
Korica od PROJEKT NOVA LUKA ZADAR – LUKA GAŽENICA

PROJEKT NOVA LUKA ZADAR – LUKA GAŽENICA

Autor(i): Mladen Šparavec
Korica od PROJEKT PJEŠAČKOG MOSTA I PRATEĆIH OBJEKATA

PROJEKT PJEŠAČKOG MOSTA I PRATEĆIH OBJEKATA

Korica od PROJEKTIRANJE I ANALIZA MOSTA PELJEŠAC

PROJEKTIRANJE I ANALIZA MOSTA PELJEŠAC

Korica od PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I MONITORING VIJADUKTA NA NESTABILNOJ PADINI

PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I MONITORING VIJADUKTA NA NESTABILNOJ PADINI

Korica od PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

Korica od PRORAČUN ARMIRANOBETONSKOG ZIDA PREMA EC-8

PRORAČUN ARMIRANOBETONSKOG ZIDA PREMA EC-8

Korica od PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

Korica od PROVJERA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE CRKVE SV. JAKOVA U MEĐUGORJU

PROVJERA NOSIVOSTI KONSTRUKCIJE CRKVE SV. JAKOVA U MEĐUGORJU

Korica od PRUGE ZA VELIKE BRZINE-KOLOSIJECI NA ČVRSTOJ PODLOZI

PRUGE ZA VELIKE BRZINE-KOLOSIJECI NA ČVRSTOJ PODLOZI

Korica od RAZVOJ MODELA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U GRAĐEVINARSTVU

RAZVOJ MODELA UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA U GRAĐEVINARSTVU

Korica od RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

Korica od REKONSTRUKCIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ČELEBIĆI–ČAPLJINA (DRŽAVNA GRANICA)

REKONSTRUKCIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE NA DIONICI ČELEBIĆI–ČAPLJINA (DRŽAVNA GRANICA)

Autor(i): Katja Raič
Korica od REZULTATI GEODETSKIH OSMATRANJA KARAKTERISTIČNE ZONE SLIJEGANJA NA SOLNOM LEŽIŠTU U TUZLI ANALIZIRANIH KROZ 3D MODELE U POSTEKSPLOATACIJSKOM RAZDOBLJU

REZULTATI GEODETSKIH OSMATRANJA KARAKTERISTIČNE ZONE SLIJEGANJA NA SOLNOM LEŽIŠTU U TUZLI ANALIZIRANIH KROZ 3D MODELE U POSTEKSPLOATACIJSKOM RAZDOBLJU

Korica od RJEŠAVANJE PROBLEMA SVOJSTVENE ZADAĆE KOD VEZANIH POLJA

RJEŠAVANJE PROBLEMA SVOJSTVENE ZADAĆE KOD VEZANIH POLJA

Autor(i): Ante Džolan