ISSN 2232-9080

 
 

Mirsad Topalović

Rudarsko Geološko Građevinski Fakultet, Univerzitet u Tuzli, prof. dr. sc.


Radovi ovog autora:

Korica od INTERAKCIJA TEMELJ-TLO I SANACIJA OBJEKTA MIKROŠIPOVIMA

INTERAKCIJA TEMELJ-TLO I SANACIJA OBJEKTA MIKROŠIPOVIMA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres