ISSN 2232-9080

 
 

Miše Maslać

Sveučilište u Mostaru, Građevinski fakultet, magistar građevinarstva


Radovi ovog autora:

Korica od VARIJANTA IZVEDBE ČELIČNOG MOSTA U GABELI

VARIJANTA IZVEDBE ČELIČNOG MOSTA U GABELI

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres