Sažetak: Stanje prometnih površina degradira se uslijed klimatskih i meteoroloških uvjeta, prometnog opterećenja i nedovoljnog održavanja. Unutar gradske prometne mreže autobusne postaje su zbog specifičnog opterećenja osobito podložne prijevremenoj pojavi oštećenja. U radu je prikazana analiza stanja kolničkih konstrukcija autobusnih stajališta provedena u gradu Rijeci. Provedena su mjerenja i analize za više parametara što je rezultiralo preporukama za obnavljanje analiziranih kolničkih konstrukcija.

Ključne riječi: kolnička konstrukcija, autobusna postaja, oštećenja


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)