Broj 15, lipanj 2018., godište 8

Poštovani čitatelji,
pred Vama je još jedan broj e-Zbornika ovoga puta i u izdanju na engleskom jeziku.
Kao i prethodne i ovaj broj možete pronaći u EBSCO Academic Search, u bazi Engineering Source na adresi https://www.ebscohost.com/academic/engineering-source .
Od prošlog broja smo prisutni i na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, HRČAK na adresi https://hrcak.srce.hr/.
Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u stvaranju ovog broja.
Radujemo se budućoj suradnji.
Ivana Domljan, urednica 15. broja

 ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA

ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA

 PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

 ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE

ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE

 PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

 ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO

ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO

 ANALIZA STANJA KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA U GRADU RIJECI

ANALIZA STANJA KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA U GRADU RIJECI

 PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI

PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI

Autor(i): Danijela Maslać
 ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

 IZRADA PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJEM JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH

IZRADA PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJEM JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH

 KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE

KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE

Autor(i): Branko Vučijak
LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj