ISSN 2232-9080

 
 

Broj 15, lipanj 2018., godište 8

Poštovani čitatelji,
pred Vama je još jedan broj e-Zbornika ovoga puta i u izdanju na engleskom jeziku.
Kao i prethodne i ovaj broj možete pronaći u EBSCO Academic Search, u bazi Engineering Source na adresi https://www.ebscohost.com/academic/engineering-source .
Od prošlog broja smo prisutni i na portalu znanstvenih časopisa Republike Hrvatske, HRČAK na adresi https://hrcak.srce.hr/.
Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u stvaranju ovog broja.
Radujemo se budućoj suradnji.
Ivana Domljan, urednica 15. broja

Korica od ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA

ZNAČAJ VIZUALNIH TEHNOLOGIJA ZA PRAĆENJE PROGRESA I PROCJENE PRODUKTIVNOSTI ZEMLJANIH RADOVA

Korica od PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

PROMJENE U PROCESU GRADNJE I ULOGE PRI PROVEDBI BIM-A NA PRIMJERU ZGRADE JAVNE NAMJENE

Korica od ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE

ODREĐIVANJE VRIJEDNOSTI KOEFICIJENTA REAKCIJE TLA – PROGRAMSKO RJEŠENJE

Korica od PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

PRORAČUN GABIONSKOG ZIDA S ARMIRANIM ZASIPOM NA PRIMJERU POTPORNE KONSTRUKCIJE ZA POTREBE ODMORIŠTA „VIDIKOVAC“ NA OTOKU BRAČU

Korica od ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO

ANALIZA NIVELMANSKE MREŽE VIJADUKTA KOŠEVO

Korica od ANALIZA STANJA KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA U GRADU RIJECI

ANALIZA STANJA KOLNIČKIH KONSTRUKCIJA NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA U GRADU RIJECI

Korica od PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI

PRIMJENA ALTERNATIVNIH KRUŽNIH RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU U SVRHU URBANE ODRŽIVOSTI

Autor(i): Danijela Maslać
Korica od ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

ODREĐIVANJE POVRŠINSKE TEMPERATURE TLA GRADA MOSTARA SATELITSKIM METODAMA

Korica od IZRADA PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJEM JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH

IZRADA PLANA UPRAVLJANJA VODNIM PODRUČJEM JADRANSKOG MORA U FEDERACIJI BIH

Korica od KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE

KLJUČNA NAČELA METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE CIJENA VODE

Autor(i): Branko Vučijak
LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres