ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 6, prosinac 2013., godište 3

Riječ urednice

Pred nama je i VI. broj e-Zbornika elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta. Iz sadržaja Zbornika vidi se kako je njegova osnovna tema arhitektonsko-građevni kamen: povijest, ležišta, mogućnosti razvoja industrije kamena, primjena suvremenih tehnologija, rezultati istraživanja, zakonska regulativa...
Ovaj broj posvećujemo simpoziju "Hercegovina- zemlja kamena" koji je održan u rujnu ove godine na našemu fakultetu i na ovaj način stavljamo kamen na mjesto koje mu pripada kao blagu ove regije. Radovi sa Simpozija u cijelosti su objavljeni u tvrdom uvezu Zbornika radova "Hercegovina- zemlja kamena" u nakladi Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Maja Prskalo, glavna urednica e-ZBORNIKa

 LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U REPUBLICI HRVATSKOJ

 PRIMJENA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA U CILJU POBOLJŠANJA ISKORIŠTENJA LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA

PRIMJENA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA U CILJU POBOLJŠANJA ISKORIŠTENJA LEŽIŠTA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA

 ANALIZA REZULTATA ISPITIVANJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA S PODRUČJA HERCEGOVINE I JUGOZAPADNE BOSNE

ANALIZA REZULTATA ISPITIVANJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA S PODRUČJA HERCEGOVINE I JUGOZAPADNE BOSNE

 ANALIZA REZULTATA ISPITIVANJA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA S PODRUČJA HERCEGOVINE I JUGOZAPADNE BOSNE

ANALIZA REZULTATA ISPITIVANJA TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA S PODRUČJA HERCEGOVINE I JUGOZAPADNE BOSNE

 KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA GEOLOŠKIH PARAMETARA NAKON PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA STJENSKE MASE NA HE JABLANICA

KLASIFIKACIJA I KATEGORIZACIJA GEOLOŠKIH PARAMETARA NAKON PROVEDENOG ISTRAŽIVANJA I ISPITIVANJA STJENSKE MASE NA HE JABLANICA

 PRIKAZ ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA PRIRODNOG KAMENA U FEDERACIJI BiH

PRIKAZ ZAKONSKE REGULATIVE IZ PODRUČJA PRIRODNOG KAMENA U FEDERACIJI BiH

Autor(i): Azra Kurtović
 SEDRA - KAMEN KOJI TEČE

SEDRA - KAMEN KOJI TEČE

 ISPITIVANJE PETROGRAFSKIH I FIZIČKO-MEHANIČKIH SVOJSTAVA KAMENA TENELIJE I MILJEVINE

ISPITIVANJE PETROGRAFSKIH I FIZIČKO-MEHANIČKIH SVOJSTAVA KAMENA TENELIJE I MILJEVINE

 GRADITELJSKA BAŠTINA OD KAMENA NA PODRUČJU OPĆINE POSUŠJE S POSEBNIM OSVRTOM NA STANJE OBJEKATA OD MILJEVINE

GRADITELJSKA BAŠTINA OD KAMENA NA PODRUČJU OPĆINE POSUŠJE S POSEBNIM OSVRTOM NA STANJE OBJEKATA OD MILJEVINE

 PRAPOVIJESNI SPOMENICI I GROBOVI NA PODRUČJU ZVIRIĆA I ZVIROVIĆA

PRAPOVIJESNI SPOMENICI I GROBOVI NA PODRUČJU ZVIRIĆA I ZVIROVIĆA

Autor(i): Radoslav Dodig
LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj