ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 7, lipanj 2014., godište 4

Riječ urednice

Sedmi broj e-zbornika, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta, kao i prethodni brojevi, rezultat je prezentacije znanstvenih sati, znanstvenih i stručnih radova inozemnih i domaćih stručnjaka i nastavnika i studenata ovog fakulteta. Radovi u ovom broju su iz područja mostogradnje, betonskih i nosivih konstrukcija, geotehnike, hidrotehnike i dr.
U ovom broju je po prvi put objavljen rad iz znanstvenog polja arhitekture i tako obilježeno uvođenje novog smjera Arhitektonsko-urbano inženjerstvo koji počinje od naredne akademske godine.
Zahvaljujem svima koji su svojim radom doprinijeli objavljivanju sedmog broja i ujedno vas pozivam na daljnju suradnju.

Maja Prskalo, glavna urednica e-ZBORNIKa

 VIZUALNA PREKOGRANIČNA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG HRVATSKOG I MAĐARSKOG RIJEČNOG KRAJOLIKA

VIZUALNA PREKOGRANIČNA ISTRAŽIVANJA ZAJEDNIČKOG HRVATSKOG I MAĐARSKOG RIJEČNOG KRAJOLIKA

 NOVI MOST PREKO RIJEKE NERETVE U MOSTARU

NOVI MOST PREKO RIJEKE NERETVE U MOSTARU

Autor(i): Mladen Glibić
 PODUZETNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA GRADOVA

PODUZETNIŠTVO KAO FAKTOR RAZVOJA GRADOVA

Autor(i): Ivana Domljan
 ISTRAŽIVAČKI POTENCIJALI I PRIMJENA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA U GEOTEHNICI NA KORIDORU Vc

ISTRAŽIVAČKI POTENCIJALI I PRIMJENA SUVREMENIH TEHNOLOGIJA U GEOTEHNICI NA KORIDORU Vc

Autor(i): Jasmin Bučo
 UKLJUČIVANJE ZDENCA Z-3 U SUSTAV VODOOPSKRBE OPĆINE NEUM – KRATKI PRIKAZ GLAVNOG PROJEKTA

UKLJUČIVANJE ZDENCA Z-3 U SUSTAV VODOOPSKRBE OPĆINE NEUM – KRATKI PRIKAZ GLAVNOG PROJEKTA

Autor(i): Tatjana Džeba
 METODA OSTVARENE VRIJEDNOSTI

METODA OSTVARENE VRIJEDNOSTI

 GEOMORFOLOŠKI TRAGOVI PLEISTOCENSKE GLACIJACIJE NA ČVRSNICI

GEOMORFOLOŠKI TRAGOVI PLEISTOCENSKE GLACIJACIJE NA ČVRSNICI

 KONSTRUKCIJE CRKVE SV. TOME APOSTOLA

KONSTRUKCIJE CRKVE SV. TOME APOSTOLA

 UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE VODA

UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE VODA

 IZGRADNJA MOSTA STUDENČICA

IZGRADNJA MOSTA STUDENČICA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj