ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 11, lipanj 2016., godište 6

Riječ urednice

Jedanaesti broj e-Zbornika, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta izlazi u vrijeme kada smo uspješno prošli postupak licenciranja i našli se na listi EBSCO Academic Search, u bazi Engineering Source na web adresi: https://www.ebscohost.com/academic/engineering-source

Čestitam!

Maja Prskalo, glavna urednica e-ZBORNIKa

 RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

 INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY

 ANALIZA RASPOLOŽIVIH PODLOGA DIJELA SLIVA RIJEKE TREBIŽAT

ANALIZA RASPOLOŽIVIH PODLOGA DIJELA SLIVA RIJEKE TREBIŽAT

 PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I MONITORING VIJADUKTA NA NESTABILNOJ PADINI

PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I MONITORING VIJADUKTA NA NESTABILNOJ PADINI

 TRADICIONALNE SUHOZIDNE KONSTRUKCIJE, II. DIO - SUHOZIDNE STAMBENE NASTAMBE/GRAĐEVINE (HABITATI)

TRADICIONALNE SUHOZIDNE KONSTRUKCIJE, II. DIO - SUHOZIDNE STAMBENE NASTAMBE/GRAĐEVINE (HABITATI)

 ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANJE BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE

ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANJE BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE

 PRIMJENA GEOSINTETIČKIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE VJEŠTAČKIH AKUMULACIJA NA NEKIM PRIMJERIMA IZ BIH

PRIMJENA GEOSINTETIČKIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE VJEŠTAČKIH AKUMULACIJA NA NEKIM PRIMJERIMA IZ BIH

Autor(i): Amer Džindo
 METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR – DIONICA 1

METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR – DIONICA 1

 SEIZMIČKI PRORAČUN POTPORNIH ZIDOVA PREMA EUROPSKIM NORMAMA

SEIZMIČKI PRORAČUN POTPORNIH ZIDOVA PREMA EUROPSKIM NORMAMA

 SANACIJA DEVASTIRANOG TEMELJNOG TLA ISPOD UPORNJAKA I STUPOVA NA MOSTOVIMA I NADVOŽNJACIMA, TE ULEGNUĆA KOLNIKA U PODRUČJU NASIPA

SANACIJA DEVASTIRANOG TEMELJNOG TLA ISPOD UPORNJAKA I STUPOVA NA MOSTOVIMA I NADVOŽNJACIMA, TE ULEGNUĆA KOLNIKA U PODRUČJU NASIPA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj