ISSN 2232-9080

 
 

Broj 11, lipanj 2016., godište 6

Riječ urednice

Jedanaesti broj e-Zbornika, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta izlazi u vrijeme kada smo uspješno prošli postupak licenciranja i našli se na listi EBSCO Academic Search, u bazi Engineering Source na web adresi: https://www.ebscohost.com/academic/engineering-source

Čestitam!

Urednica

Korica od RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

RDA MODEL RAZMJERA I EFEKTA VELIČINE KOD NANOKOMPOZITA

Korica od INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY

INDUSTRIAL ARCHITECTURAL HERITAGE OF THE OSIJEK FOUNDRY

Korica od ANALIZA RASPOLOŽIVIH PODLOGA DIJELA SLIVA RIJEKE TREBIŽAT

ANALIZA RASPOLOŽIVIH PODLOGA DIJELA SLIVA RIJEKE TREBIŽAT

Korica od PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I MONITORING VIJADUKTA NA NESTABILNOJ PADINI

PROJEKTIRANJE, IZGRADNJA I MONITORING VIJADUKTA NA NESTABILNOJ PADINI

Korica od TRADICIONALNE SUHOZIDNE KONSTRUKCIJE, II. DIO - SUHOZIDNE STAMBENE NASTAMBE/GRAĐEVINE (HABITATI)

TRADICIONALNE SUHOZIDNE KONSTRUKCIJE, II. DIO - SUHOZIDNE STAMBENE NASTAMBE/GRAĐEVINE (HABITATI)

Korica od ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANJE BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE

ZAHTJEVI ZA PROJEKTIRANJE BICIKLISTIČKE INFRASTRUKTURE

Korica od PRIMJENA GEOSINTETIČKIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE VJEŠTAČKIH AKUMULACIJA NA NEKIM PRIMJERIMA IZ BIH

PRIMJENA GEOSINTETIČKIH MATERIJALA KOD IZGRADNJE VJEŠTAČKIH AKUMULACIJA NA NEKIM PRIMJERIMA IZ BIH

Autor(i): Amer Džindo
Korica od METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR – DIONICA 1

METALNI PJEŠAČKI MOST BULEVAR – DIONICA 1

Korica od SEIZMIČKI PRORAČUN POTPORNIH ZIDOVA PREMA EUROPSKIM NORMAMA

SEIZMIČKI PRORAČUN POTPORNIH ZIDOVA PREMA EUROPSKIM NORMAMA

Korica od SANACIJA DEVASTIRANOG TEMELJNOG TLA ISPOD UPORNJAKA I STUPOVA NA MOSTOVIMA I NADVOŽNJACIMA, TE ULEGNUĆA KOLNIKA U PODRUČJU NASIPA

SANACIJA DEVASTIRANOG TEMELJNOG TLA ISPOD UPORNJAKA I STUPOVA NA MOSTOVIMA I NADVOŽNJACIMA, TE ULEGNUĆA KOLNIKA U PODRUČJU NASIPA

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres