ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 20, prosinac 2020., godište 10

Poštovani čitatelji,

pred vama se nalazi 20. broj e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta. Ovaj broj, kao i prethodni, objavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku i sastoji se od deset radova. e-ZBORNIK možete pronaći u bazama časopisa EBSCO i Hrčak (https://hrcak.srce.hr/e-zbornik), a u tijeku su aktivnosti na upisu u nove baze.
Povodom objavljivanja jubilarnog broja, objavljen je 5. broj Zbornika radova Građevinskog fakulteta u tiskanom izdanju.

Kao urednica, željela bih zahvaliti članovima uredničkog odbora, autorima i recenzentima na uspješnoj suradnji tijekom realizacije 20. broja e-ZBORNIKa i nadam se kako će se suradnja nastaviti i u budućnosti. Aktivnosti na organizaciji ovoga broja bile su otežane radi pandemije Covida-19 i najvećim dijelom radi entuzijazma i upornosti uredništva, autora i recenzenata, broj je objavljen na vrijeme, a svi komentari su uvijek dobrodošli kako bi mogli raditi na poboljšanjima….

U ovome broju objavljeni su znanstveni i stručni radovi koji se bave različitim temama iz polja građevinarstva i ostalih tehničkih znanosti. Obrađene teme vezane su za primjenu umjetne inteligencije u hidrotehnici, modele kapaciteta kružnih raskrižja, numeričko modeliranje konstrukcija, koncesije u cestogradnji, energetsku efikasnost, analiza zidanih konstrukcija, modeliranje podzemnih voda i geomehaničku analizu obala vodotoka.

Pozvala bih zainteresirane autore za slanje radova za sljedeći 21. broj čije se objavljivanje planira u lipnju 2021. godine.

Svima želim čestit Božić i sretnu i uspješnu novu 2021. godinu!

S poštovanjem,
Mirna Raič, glavna urednica e-ZBORNIKa

 DUGOROČNO PREDVIĐANJE VODOSTAJA JEZERA METODAMA UMJETNE INTELIGENCIJE

DUGOROČNO PREDVIĐANJE VODOSTAJA JEZERA METODAMA UMJETNE INTELIGENCIJE

 USPOREDBA MODELA KAPACITETA RAZLIČITIH TEORIJSKIH POSTAVKI NA PRIMJERU MALOG GRADSKOG KRUŽNOG RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU

USPOREDBA MODELA KAPACITETA RAZLIČITIH TEORIJSKIH POSTAVKI NA PRIMJERU MALOG GRADSKOG KRUŽNOG RASKRIŽJA U GRADU MOSTARU

 ANALIZA OJAČANJA METALNIH OKVIRA S DIJAGONALNO INSTALIRANIM MEHANIČKIM DAMPERIMA

ANALIZA OJAČANJA METALNIH OKVIRA S DIJAGONALNO INSTALIRANIM MEHANIČKIM DAMPERIMA

 KONCESIJA U CESTOGRADNJI BOSNE I HERCEGOVINE

KONCESIJA U CESTOGRADNJI BOSNE I HERCEGOVINE

 U VRIJEDNOSTI OVOJNICE ŠKOLSKIH ZGRADA U REGIJI JUG FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

U VRIJEDNOSTI OVOJNICE ŠKOLSKIH ZGRADA U REGIJI JUG FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 HIDRAULIČKA NUMERIČKA ANALIZA PODZEMNIH VODA NA PODRUČJU LIJEVOG ZAOBALJA BRANE HIDROELEKTRANE MOSTAR

HIDRAULIČKA NUMERIČKA ANALIZA PODZEMNIH VODA NA PODRUČJU LIJEVOG ZAOBALJA BRANE HIDROELEKTRANE MOSTAR

 NUMERIČKA ANALIZA ZIDANE STAMBENE ZGRADE PRIMJENOM AMQUAKE SOFTWARE-A

NUMERIČKA ANALIZA ZIDANE STAMBENE ZGRADE PRIMJENOM AMQUAKE SOFTWARE-A

 KONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPLATNE POSTAJE NA AUTOCESTI

KONSTRUKCIJA OBJEKTA NAPLATNE POSTAJE NA AUTOCESTI

 NUMERIČKI MODEL ZA ANALIZU ČELIČNIH OKVIRNIH KONSTRUKCIJA S UKLJUČENIM GEOMETRIJSKIM IMPERFEKCIJAMA

NUMERIČKI MODEL ZA ANALIZU ČELIČNIH OKVIRNIH KONSTRUKCIJA S UKLJUČENIM GEOMETRIJSKIM IMPERFEKCIJAMA

 GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE OBALE SREDNJEG TOKA RIJEKE NERETVE KROZ GRAD MOSTAR

GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE OBALE SREDNJEG TOKA RIJEKE NERETVE KROZ GRAD MOSTAR