ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 26, prosinac 2023., godište 13

Poštovani čitatelji,

pred vama se nalazi 26. broj e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta. Ovaj broj, kao i prethodni, objavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku. e-ZBORNIK možete pronaći u bazama časopisa EBSCO, Hrčak (https://hrcak.srce.hr/e-zbornik), DOI (CrossRef) i DOAJ (The Directory of Open Access Journals), a u tijeku su aktivnosti na uključivanju časopisa i u ostale baze. Izdavačka prava, te ona vezana uz samostalnu pohranu tekstova provode se onako kako je opisano na mreži organizacije Sherpa (usluga RoMEO), koja se održava na Sveučilištu u Nottinghamu.

Bibliografski je časopis prepoznat pod sljedećim podatcima: ISSN 2232-9080 (mrežno izdanje) i DOI: 10.47960/2232-9080.
Kao urednica, željela bih zahvaliti članovima uredničkog odbora, autorima i recenzentima na uspješnoj suradnji tijekom realizacije 26. broja e-ZBORNIKa.

U ovome broju objavljeni su znanstveni i stručni radovi koji se bave različitim temama iz polja građevinarstva i ostalih tehničkih znanosti. Obrađene teme vezane su za: analizu troškova životnog ciklusa poslovne zgrade, iskop temelja stupnog mjesta mosta kontroliranim miniranjem, korištenje unutarnje energije vodoopskrbnog sustava, analizu armiranobetonskih potpornih zidova, varijabilnost protoka na otvorenim vodotocima, analizu vremenskog odstupanja početnog plana građenja i dan je pregled i analiza divovskih kamenih građevina.

S poštovanjem,
Mirna Raič, glavna urednica e-ZBORNIKa

 ANALIZA TROŠKOVA ŽIVOTNOG CIKLUSA POSLOVNE ZGRADE

ANALIZA TROŠKOVA ŽIVOTNOG CIKLUSA POSLOVNE ZGRADE

 ISKOP TEMELJA STUPNOG MJESTA S1L I S1D MOSTA VRANDUK-I KONTROLIRANIM MINIRANJEM NA TRASI AUTOPUTA: SJEVERNA ADMINISTRATIVNA GRANICA OPĆINE ZENICA - ZENICA SJEVER

ISKOP TEMELJA STUPNOG MJESTA S1L I S1D MOSTA VRANDUK-I KONTROLIRANIM MINIRANJEM NA TRASI AUTOPUTA: SJEVERNA ADMINISTRATIVNA GRANICA OPĆINE ZENICA - ZENICA SJEVER

 ANALIZA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA UNUTARNJE ENERGIJE DIJELA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OPĆINE POSUŠJE

ANALIZA MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA UNUTARNJE ENERGIJE DIJELA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OPĆINE POSUŠJE

 PRILOG ANALIZI ČESTO IZVOĐENIH ARMIRANO-BETONSKIH POTPORNIH ZIDOVA

PRILOG ANALIZI ČESTO IZVOĐENIH ARMIRANO-BETONSKIH POTPORNIH ZIDOVA

 ANALIZA VARIJABILNOSTI PROTOKA – PRIMJER RIJEKE GORNJE DOBRE, REPUBLIKA HRVATSKA

ANALIZA VARIJABILNOSTI PROTOKA – PRIMJER RIJEKE GORNJE DOBRE, REPUBLIKA HRVATSKA

 ANALIZA VREMENSKOG ODSTUPANJA POČETNOG PLANA GRAĐENJA NA STUDIJI SLUČAJA: IZVOĐENJE ARMIRANO-BETONSKIH RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ

ANALIZA VREMENSKOG ODSTUPANJA POČETNOG PLANA GRAĐENJA NA STUDIJI SLUČAJA: IZVOĐENJE ARMIRANO-BETONSKIH RADOVA NA PROJEKTU IZGRADNJE ŠKOLE U REPUBLICI HRVATSKOJ

 DIVOVSKE KAMENE GRAĐEVINE (III) - KIKLOPSKE I DRUGE GRAĐEVINE RAZVIJENIJE ARHITEKTURE

DIVOVSKE KAMENE GRAĐEVINE (III) - KIKLOPSKE I DRUGE GRAĐEVINE RAZVIJENIJE ARHITEKTURE

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj