Sažetak: U radu je objašnjena metoda izrade Jacksonovih i Morelandovih nomograma koji služe za određivanje efektivne duljine izvijanja nosivih elemenata opterećenih na tlak. Rezultat rada je primjenjiv u oblastima za proračun i dimenzioniranje nosivih konstrukcija.

Ključne riječi: nomogram, efektivna duljina izvijanja, horizontalno nepomične konstrukcije, horizontalno pomične konstrukcije


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)