ISSN 2232-9080

 
 

Broj 14, prosinac 2017., godište 7

Poštovani čitatelji,
pred vama je XIV. broj, u kojem se kroz deset zanimljivih tema o mostovima, temeljima, vodi, kamenu itd. predstavljaju naši mlade kolege: diplomanti i doktorandi, nastavnici našeg i drugih građevinskih fakulteta, te kolege iz prakse.
Zahvaljujemo autorima kao i recenzentima bez čijeg volonterskog doprinosa ne bi ni bilo časopisa.
Nadamo se da ćete i dalje podupirati naše nastojanje da časopis bude što kvalitetniji i prepoznatljiviji.
Za sada nas možete pronaći u EBSCO Academic Search, u bazi Engineering Source na adresi https://www.ebscohost.com/academic/engineering-source .
Radujemo se budućoj suradnji.
Želimo vam sretne nastupajuće blagdane i svako dobro u Novoj godini.
Urednica XIV. broja,
Ivana Domljan

Korica od NUMERIČKO MODELIRANJE SLOBODNO KONZOLNOG MOSTA U PROGRAMSKOM PAKETU SOFISTIK

NUMERIČKO MODELIRANJE SLOBODNO KONZOLNOG MOSTA U PROGRAMSKOM PAKETU SOFISTIK

Korica od ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5

ČELIČNI MOST NA MAGISTRALNOM PUTU M-5

Korica od MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

MOSTOVI U DOBA OSMANSKOGA CARSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Korica od KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA

KOMBINIRANO TEMELJENJE TEMELJNIM PLOČAMA I PILOTIMA

Korica od USPOREDNA ANALIZA VELIKIH VODA PROVEDENA UOBIČAJENIM METODAMA I METODOM GEMORFOLOŠKOG TRENUTNOG JEDINIČNOG HIDROGRAMA PRIMJENOM EBA4SUB PROGRAMA

USPOREDNA ANALIZA VELIKIH VODA PROVEDENA UOBIČAJENIM METODAMA I METODOM GEMORFOLOŠKOG TRENUTNOG JEDINIČNOG HIDROGRAMA PRIMJENOM EBA4SUB PROGRAMA

Korica od MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU

MOGUĆNOST PRIMJENE JEDNOG OD SUVREMENIH MODELA PROCESA PRIPREME VODE ZA PIĆE NA IZVORIŠTIMA RADOBOLJA I STUDENAC U MOSTARU

Autor(i): Tatjana Džeba
Korica od ODABIR NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE PARKIRALIŠTA KORIŠTENJEM VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA

ODABIR NAJPOVOLJNIJE LOKACIJE PARKIRALIŠTA KORIŠTENJEM VIŠEKRITERIJSKOG ODLUČIVANJA

Korica od PROGRAMSKO PRONALAŽENJE RJEŠENJA MBCP PROBLEMA

PROGRAMSKO PRONALAŽENJE RJEŠENJA MBCP PROBLEMA

Autor(i): Anton Vrdoljak
Korica od ANALIZA UTJECAJA PROJEKTNIH RIZIKA I RIZIKA POSLOVNOG SUSTAVA PRILIKOM FORMIRANJA PONUDBENE CIJENE

ANALIZA UTJECAJA PROJEKTNIH RIZIKA I RIZIKA POSLOVNOG SUSTAVA PRILIKOM FORMIRANJA PONUDBENE CIJENE

Korica od ISPITIVANJE KAMENA IZ MEGALITSKIH ZIDINA DAORSONA - „HERCEGOVAČKE MIKENE“

ISPITIVANJE KAMENA IZ MEGALITSKIH ZIDINA DAORSONA - „HERCEGOVAČKE MIKENE“

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres