ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 3, lipanj 2012., godište 2

Riječ urednice

Treći broj e-zbornika, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta, kao i prethodni brojevi, rezultat je prezentacije znanstvenih sati, znanstvenih i stručnih radova inozemnih i domaćih stručnjaka i nastavnika i studenata ovog fakulteta. Radovi u ovom broju su iz područja cestovnih čvorišta, mostogradnje, betonskih i nosivih konstrukcija, geotehnike, hidrotehnike i dr.
U ovom broju smo obilježili obljetnicu smrti naših pokojnih profesora prof. dr. sc. Pere Marijanovića i prof. dr. sc. Hrvoja Soče i sa ova dva rada podsjetili se još jednom na bogati znanstveni doprinos koji su dali kako našem fakultetu tako i široj akademskoj zajednici.
Zahvaljujem svima koji su svojim radom doprinijeli objavljivanju trećeg broja i ujedno vas pozivam na daljnju suradnju.

Maja Prskalo, glavna urednica e-ZBORNIKa

 SLOVENIAN EXPERIENCES WITH

SLOVENIAN EXPERIENCES WITH "TURBO - ROUNDABOUTS"

 PRIRODNA OBILJEŽJA UŽEGA I ŠIREGA PODRUČJA ŽUPE STUDENCI

PRIRODNA OBILJEŽJA UŽEGA I ŠIREGA PODRUČJA ŽUPE STUDENCI

 EKSPERIMENTALNO-TEORIJSKA ANALIZA SPOJEVA S VISOKOVRIJEDNIM VIJCIMA KLASE 10.9 PRI KRATKOTRAJNOM OPTEREĆENJU

EKSPERIMENTALNO-TEORIJSKA ANALIZA SPOJEVA S VISOKOVRIJEDNIM VIJCIMA KLASE 10.9 PRI KRATKOTRAJNOM OPTEREĆENJU

 ISPITIVANJE MOSTOVA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU

ISPITIVANJE MOSTOVA NA GRAĐEVINSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Autor(i): Mladen Glibić
 PRIORITETNI PROJEKTI ZA ZAŠTITU OD POPLAVA NA VODNOM PODRUČJU JADRANSKOG MORA PREDLOŽENIH GLAVNIM PREVENTIVNIM PLANOM ZAŠTITE OD POPLAVA FEDERACIJE BIH

PRIORITETNI PROJEKTI ZA ZAŠTITU OD POPLAVA NA VODNOM PODRUČJU JADRANSKOG MORA PREDLOŽENIH GLAVNIM PREVENTIVNIM PLANOM ZAŠTITE OD POPLAVA FEDERACIJE BIH

Autor(i): Željko Ostojić
 TORZIJSKI ODZIV SIMETRIČNIH KONSTRUKCIJA

TORZIJSKI ODZIV SIMETRIČNIH KONSTRUKCIJA

 PRIMJERI OCJENJIVANJA I PROCJENE STANJA POTPORNIH ZIDOVA

PRIMJERI OCJENJIVANJA I PROCJENE STANJA POTPORNIH ZIDOVA

 VARIJANTE IZVEDBE CESTOVNIH ČELIČNIH MOSTOVA

VARIJANTE IZVEDBE CESTOVNIH ČELIČNIH MOSTOVA

 PREGRAĐIVANJE RIJEKE NERETVE

PREGRAĐIVANJE RIJEKE NERETVE

 HIDROGEOLOŠKE I HIDROLOŠKE ZNAČAJKE DUVANJSKOG POLJA – PROMATRANO U KONTEKSTU POPLAVNOG VALA IZ SIJEČNJA 2010 GODINE

HIDROGEOLOŠKE I HIDROLOŠKE ZNAČAJKE DUVANJSKOG POLJA – PROMATRANO U KONTEKSTU POPLAVNOG VALA IZ SIJEČNJA 2010 GODINE

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj