Broj 23, lipanj 2022., godište 12

Poštovani čitatelji,

pred vama se nalazi 23. broj e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta. Ovaj broj, kao i prethodni, objavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku. e-ZBORNIK možete pronaći u bazama časopisa EBSCO, Hrčak (https://hrcak.srce.hr/e-zbornik), DOI (CrossRef) i DOAJ (The Directory of Open Access Journals), a u tijeku su
aktivnosti na uključivanju časopisa i u ostale baze. Izdavačka prava, te ona vezana uz samostalnu pohranu tekstova provode se onako kako je opisano na mreži organizacije Sherpa (usluga RoMEO), koja se održava na Sveučilištu u Nottinghamu.

Bibliografski je časopis prepoznat pod sljedećim podatcima: ISSN 2232-9080 (mrežno izdanje) i DOI: 10.47960/2232-9080.
Kao urednica, željela bih zahvaliti članovima uredničkog odbora, autorima i recenzentima na uspješnoj suradnji tijekom realizacije 23. broja e-ZBORNIKa i nadam se kako će se suradnja nastaviti i u budućnosti.

U ovome broju objavljeni su znanstveni i stručni radovi koji se bave različitim temama iz polja građevinarstva i ostalih tehničkih znanosti. Obrađene teme vezane su za održivo upravljanje sustavom odvodnje otpadnih voda, analizu rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda modelom neuronske mreže optimiziranim genetskim algoritmom, potrošnju toplinske energije školskih zgrada u regiji jug FBiH, pregled praćenja geofizičkih procesa na području zapadne Hercegovine satelitskim opažanjima, analizu ponašanja dvokatnog ravninskog okvira s obzirom na različit pristup modeliranju tla i pregled rekonstrukcije hotela President u Dubrovniku 2013. godine.

Pozvala bih zainteresirane autore za slanje radova za sljedeći 24. broj čije se objavljivanje planira u prosincu 2022. godine.

S poštovanjem,
Mirna Raič, glavna urednica e-ZBORNIKa

 ODRŽIVO UPRAVLJANJE SUSTAVOM ODVODNJE OTPADNIH UPOTRIJEBLJENIH VODA

ODRŽIVO UPRAVLJANJE SUSTAVOM ODVODNJE OTPADNIH UPOTRIJEBLJENIH VODA

Autor(i): Željko Rozić
 KVALITATIVNA PROCJENA RADA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA MODELOM NEURONSKE MREŽE OPTIMIZIRANIM GENETSKIM ALGORITMOM

KVALITATIVNA PROCJENA RADA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA MODELOM NEURONSKE MREŽE OPTIMIZIRANIM GENETSKIM ALGORITMOM

 POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ŠKOLSKIH ZGRADA U REGIJI JUG FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

POTROŠNJA TOPLINSKE ENERGIJE ŠKOLSKIH ZGRADA U REGIJI JUG FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 PRAĆENJE GEOFIZIČKIH PROCESA NA PODRUČJU ZAPADNE HERCEGOVINE SATELITSKIM OPAŽANJIMA

PRAĆENJE GEOFIZIČKIH PROCESA NA PODRUČJU ZAPADNE HERCEGOVINE SATELITSKIM OPAŽANJIMA

 PONAŠANJE DVOKATNOG RAVNINSKOG OKVIRA S OBZIROM NA RAZLIČIT PRISTUP MODELIRANJU TLA

PONAŠANJE DVOKATNOG RAVNINSKOG OKVIRA S OBZIROM NA RAZLIČIT PRISTUP MODELIRANJU TLA

 REKONSTRUKCIJA HOTELA PRESIDENT U DUBROVNIKU 2013. GODINE

REKONSTRUKCIJA HOTELA PRESIDENT U DUBROVNIKU 2013. GODINE