Sažetak: Razvoj tehnologije senzora koji se naziva radar sa sintetičkom antenom (SAR) i pripadajućeg softvera za obradu podataka pomogli su da satelitska radarska interferometrija (InSAR), metoda koja koristi više SAR snimki istog područja, prikupljenih sa satelita, postane široko korištena metoda za procjenu deformacije tla kao i drugih geofizičkih procesa, jer pruža milimetarsku preciznost uz veliku prostornu pokrivenost. U radu su obrađene 24 Sentinel-1A snimke za područje zapadne Hercegovine, napravljene tijekom 2020. godine te su određene srednje brzine vertikalnih pomaka koristeći program SNAP (Sentinel Application Platform). Zabilježeni su vertikalni pomaci iznosa ±10 milimetara dok srednje brzine pomaka na godišnjoj razini iznose 8 milimetara u vertikalnom smjeru, bez uzimanja u obzir korekcije za utjecaj horizontalnih pomaka. Ostvareni prvi rezultati na području istraživanja ukazuju na određeni trend gibanja tla, ali zbog više vrsta provedenih atmosferskih korekcija, geomorfoloških karakteristika područja istraživanja te pomanjkanja in-situ mjerenja za potrebe usporedbe, morati će se vanjska ocjena pouzdanosti dobivenih deformacija procijeniti u budućim istraživanjima.

Ključne riječi: satelitska interferometrija, Sentinel-1, deformacije, vertikalni pomaci


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)