ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 10, prosinac 2015., godište 5

Riječ urednice

Povodom izlaska 10. jubilarnog broja elektroničkog Zbornika radova Građevinskog fakulteta objavili smo i tiskano izdanje u prosincu 2015. godine. U njemu su se našli neki od najboljih radova objavljeni u elektronskom izdanju tijekom posljednje 4,5 godine. U skladu s utvrđenim uređivačkim opredjeljenjima, elektronički Zbornici radova nastali su kao rezultat prezentacije znanstvenih sati, znanstvenih i stručnih radova nastavnika i studenata ovog fakulteta, zatim naših kolega iz prakse, ali i kao tematski određeni i posvećeni nekoj aktualnoj temi. U ovom broju nalaze se i neki od radova prezentirani na Trećem skupu mladih istraživača iz područja građevinarstva i srodnih tehničkih znanosti – Zajednički temelji u organizaciji Udruge hrvatskih građevinskih fakulteta i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Svim autorima radova zahvaljujem na dosadašnjoj suradnji.

Maja Prskalo, glavna urednica e-ZBORNIKa

 OPAŽANJE I MODELIRANJE EROZIJE ZASJEKA U MEKOJ STIJENI

OPAŽANJE I MODELIRANJE EROZIJE ZASJEKA U MEKOJ STIJENI

 EXPERIMENTAL ANALYSIS OF LOAD BEARING TIMBER-GLASS I BEAMS WITH SILICONE ADHESIVE

EXPERIMENTAL ANALYSIS OF LOAD BEARING TIMBER-GLASS I BEAMS WITH SILICONE ADHESIVE

 PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA SVOJSTAVA HVATLJIVOSTI KOLNIČKE POVRŠINE MJERNIM UREĐAJIMA LABORATORIJA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI

PRELIMINARNA ISTRAŽIVANJA SVOJSTAVA HVATLJIVOSTI KOLNIČKE POVRŠINE MJERNIM UREĐAJIMA LABORATORIJA ZA PROMETNICE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U RIJECI

Autor(i): Ivana Pranjić
 MIKROSIMULACIJSKI MODELI KRUŽNIH RASKRIŽJA-PRIMJENOM RAČUNALNOG ALATA

MIKROSIMULACIJSKI MODELI KRUŽNIH RASKRIŽJA-PRIMJENOM RAČUNALNOG ALATA

Autor(i): Danijela Maslać
 DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS

DISCRETE MATHEMATICS AND ITS APPLICATIONS IN NETWORK ANALYSIS

Autor(i): Anton Vrdoljak
 NUMERICAL SIMULATION OF FLUID-STRUCTURE COUPLED PROBLEMS

NUMERICAL SIMULATION OF FLUID-STRUCTURE COUPLED PROBLEMS

 ULOGA LITOLOGIJE, TEKTONIKE I VODE U POSTANKU KRŠA

ULOGA LITOLOGIJE, TEKTONIKE I VODE U POSTANKU KRŠA

Autor(i): Amira Galić
 TRADICIONALNE SUHOZIDNE KONSTRUKCIJE, S POSEBNIM OSVRTOM NA HERCEGOVINU I DUBROVAČKO PRIMORJE I. DIO - (SAMOSTOJEĆI) ZIDOVI

TRADICIONALNE SUHOZIDNE KONSTRUKCIJE, S POSEBNIM OSVRTOM NA HERCEGOVINU I DUBROVAČKO PRIMORJE I. DIO - (SAMOSTOJEĆI) ZIDOVI

 ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN SA PODRUČJA CENTRALNE BOSNE

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN SA PODRUČJA CENTRALNE BOSNE

 SPOMENIČKI KAPACITET CRKVE SV. PETRA U ZAVALI U KONTEKSTU RAZVOJA ARHITEKTURE STAROHRVATSKOG RAZDOBLJA

SPOMENIČKI KAPACITET CRKVE SV. PETRA U ZAVALI U KONTEKSTU RAZVOJA ARHITEKTURE STAROHRVATSKOG RAZDOBLJA

Autor(i): Jaroslav Vego
LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj