ISSN 2232-9080      DOI: 10.47960/2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 21, lipanj 2021., godište 11

 

Poštovani čitatelji,

Pred vama je 21. broj e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta. Ovim brojem se obilježava i punih deset godina objavljivanja e-ZBORNIKa čiji je prvi broj objavljen u lipnju 2011. godine.
Iako je na samim početcima e-ZBORNIK bio namijenjen objavljivanju radova proisteklih iz tema održanih Znanstvenih sati na Građevinskom fakultetu, studentskih radova nastalih temeljem tema prezentiranih na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i predstavljanju obranjenih diplomskih radova na Građevinskom fakultetu, e-ZBORNIK je nastojanjem svih dosadašnjih urednika i uredničkih odbora stekao današnji status. Dosadašnji urednici, prof. dr. sc. Maja Prskalo, prof. dr. sc. Ivana Domljan, prof. dr. sc. Mladen Kožul i doc. dr. sc. Mirna Raič s uredničkim odborima, su svojim predanim radom kroz svih deset godina postojanja e-ZBORNIKa postigli uvrštavanje istoga u baze časopisa EBSCO, Hrčak, DOI (CrossRef) i DOAJ.
U časopisu se objavljuju znanstveni i stručni radova iz područja građevinarstva, arhitekture i urbanizma, zaštite okoliša, geodezije, tehničkih znanosti, te s njima povezanih područja. e-ZBORNIK se objavljuje na hrvatskom i engleskom jeziku, a svi (i znanstveni i stručni) radovi se recenziraju dvostrukom „slijepom“ recenzijom.
Bibliografski je časopis prepoznat pod sljedećim podatcima: ISSN 2232-9080 (mrežno izdanje) i DOI: 10.47960/2232-9080.
U ovome broju objavljeni su znanstveni i stručni radovi koji se bave različitim temama iz polja građevinarstva i ostalih tehničkih znanosti. Obrađene teme vezane su za analizu prednapetih nosača, modele zidanih konstrukcija, modeliranje prodora morske vode u obalni vodonosnik, primjenu hercegovačkih dolomita kao arhitektonsko-građevnog kamena, ulogu visokoškolskih knjižnica u promoviranju održivog razvoja i urbanistički projekt Karaotok, Park prirode Hutovo blato.

Pozvala bih zainteresirane autore za slanje radova za sljedeći 22. broj čije se objavljivanje planira u prosincu 2021. godine.

S poštovanjem,
Mirna Raič, glavna urednica e-ZBORNIKa

 
 SIMULIRANJE PONAŠANJA PREDNAPETIH NOSAČA SA RAZLIČITIM STUPNJEM PREDNAPINJANJA

SIMULIRANJE PONAŠANJA PREDNAPETIH NOSAČA SA RAZLIČITIM STUPNJEM PREDNAPINJANJA

 ANALITIČKI MODEL PONAŠANJA ZIDANE KONSTRUKCIJE OJAČANE KOMPOZITNIM MATERIJALIMA

ANALITIČKI MODEL PONAŠANJA ZIDANE KONSTRUKCIJE OJAČANE KOMPOZITNIM MATERIJALIMA

 MODELIRANJE INTRUZIJE MORSKE VODE U OBALNI VODONOSNIK U LABORATORIJSKIM UVJETIMA

MODELIRANJE INTRUZIJE MORSKE VODE U OBALNI VODONOSNIK U LABORATORIJSKIM UVJETIMA

 PRIMJENA HERCEGOVAČKIH DOLOMITA KAO ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA

PRIMJENA HERCEGOVAČKIH DOLOMITA KAO ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA

 ULOGA VISOKOŠKOLSKIH KNJIŽNICA U PROMOVIRANJU ODRŽIVOG RAZVOJA - PRIMJER PRAKSE KNJIŽNICE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK

ULOGA VISOKOŠKOLSKIH KNJIŽNICA U PROMOVIRANJU ODRŽIVOG RAZVOJA - PRIMJER PRAKSE KNJIŽNICE GRAĐEVINSKOG I ARHITEKTONSKOG FAKULTETA OSIJEK

 PRISTUP IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA KARAOTOK, PARK PRIRODE HUTOVO BLATO

PRISTUP IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA KARAOTOK, PARK PRIRODE HUTOVO BLATO