ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Sažetak: Održivi razvoj podrazumijeva usklađenost gospodarskog i društvenog razvoja s očuvanjem prirodnih dobara za budući rast i razvoj. Važnu ulogu u zelenom opismenjavanju i promicanju znanja o održivom okolišu imaju knjižnice, kao središta obrazovanja i otvorenog pristupa informacijama. Knjižnice su i pokretači promjena koje novim uslugama i aktivnostima mogu bitno doprinijeti rješavanju problema održivosti i ostvarivanju ciljeva UN-ove Agende 2030 za održivi razvoj. Knjižnica Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek nastoji doprinijeti ostvarivanju planiranih ciljeva za održivi razvoj koji su vezani uz obrazovanje i dostupnost informacija, zaštitu okoliša i održivu gradnju. U radu su opisani obrazovni i informacijski resursi koje knjižnica osigurava u materijalnom obliku i na mrežnim platformama te aktivnosti kojima promiče ekološku osviještenost i sudjelovanje korisnika u zelenim aktivnostima.

Ključne riječi: održivi razvoj, zelena pismenost, visokoškolske knjižnice, zelene knjižnice


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)