Broj 25, lipanj 2023., godište 13

Poštovani čitatelji,

pred vama se nalazi 25. broj e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta. Ovaj broj, kao i prethodni, objavljen je na hrvatskom i engleskom jeziku. e-ZBORNIK možete pronaći u bazama časopisa EBSCO, Hrčak (https://hrcak.srce.hr/e-zbornik), DOI (CrossRef) i DOAJ (The Directory of Open Access Journals), a u tijeku su
aktivnosti na uključivanju časopisa i u ostale baze. Izdavačka prava, te ona vezana uz
samostalnu pohranu tekstova provode se onako kako je opisano na mreži organizacije
Sherpa (usluga RoMEO), koja se održava na Sveučilištu u Nottinghamu.

Bibliografski je časopis prepoznat pod sljedećim podatcima: ISSN 2232-9080 (mrežno izdanje) i DOI: 10.47960/2232-9080.
Kao urednica, željela bih zahvaliti članovima uredničkog odbora, autorima i recenzentima na uspješnoj suradnji tijekom realizacije 25. broja e-ZBORNIKa i nadam se kako će se suradnja nastaviti i u budućnosti.

U ovome broju objavljeni su znanstveni i stručni radovi koji se bave različitim temama iz polja građevinarstva i ostalih tehničkih znanosti. Obrađene teme vezane su za analizu prostorno-vremenske raspodjele onečišćujućih plinova korištenjem podataka Sentinel-5P TROPOMI na GEE platformi tijekom COVID-19 pandemije u Mramornoj regiji u Turskoj, dan je prikaz obnove i rekonstrukcije vile Mosinger u Zagrebu arhitekta Vladimira Šterka, obrađena je nelinearna statička analiza ponašanja postojeće zidane zgrade na potresno opterećenje, analiziran je odgovor pločaste konstrukcije na promjenu oblika konačnog elementa i kvalitete materijala, dan je pregled analize kemijskog sastava vode u bocama na hrvatskom tržištu i dan je pregled i analiza divovskih kamenih građevina (piramide).

Pozvala bih zainteresirane autore za slanje radova za 26. broj čije se objavljivanje planira u prosincu 2023. godine.

S poštovanjem,
Mirna Raič, glavna urednica e-ZBORNIKa

 ANALIZA PROSTORNO-VREMENSKE RASPODJELE ONEČIŠĆUJUĆIH PLINOVA KORIŠTENJEM PODATAKA SENTINEL-5P TROPOMI NA GOOGLE EARTH ENGINE PLATFORMI TIJEKOM COVID-19 PANDEMIJE U MRAMORNOJ REGIJI U TURSKOJ

ANALIZA PROSTORNO-VREMENSKE RASPODJELE ONEČIŠĆUJUĆIH PLINOVA KORIŠTENJEM PODATAKA SENTINEL-5P TROPOMI NA GOOGLE EARTH ENGINE PLATFORMI TIJEKOM COVID-19 PANDEMIJE U MRAMORNOJ REGIJI U TURSKOJ

 OBNOVA I REKONSTRUKCIJA VILE MOSINGER U ZAGREBU ARHITEKTA VLADIMIRA ŠTERKA

OBNOVA I REKONSTRUKCIJA VILE MOSINGER U ZAGREBU ARHITEKTA VLADIMIRA ŠTERKA

 NELINEARNA STATIČKA ANALIZA PONAŠANJA POSTOJEĆE ZIDANE ZGRADE NA POTRESNO DJELOVANJE

NELINEARNA STATIČKA ANALIZA PONAŠANJA POSTOJEĆE ZIDANE ZGRADE NA POTRESNO DJELOVANJE

 ODGOVOR PLOČASTE KONSTRUKCIJE NA PROMJENU OBLIKA KONAČNOG ELEMENTA I KVALITETE MATERIJALA, CYPE/TOWER

ODGOVOR PLOČASTE KONSTRUKCIJE NA PROMJENU OBLIKA KONAČNOG ELEMENTA I KVALITETE MATERIJALA, CYPE/TOWER

 KEMIJSKI SASTAV VODE U BOCAMA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU

KEMIJSKI SASTAV VODE U BOCAMA NA HRVATSKOM TRŽIŠTU

 DIVOVSKE KAMENE GRAĐEVINE (II) - PIRAMIDE, NAJPOZNATIJE GRAĐEVINE U SVIJETU

DIVOVSKE KAMENE GRAĐEVINE (II) - PIRAMIDE, NAJPOZNATIJE GRAĐEVINE U SVIJETU