Sažetak:

Megalitska (megalitička ili megalitna) arhitektura odnosi se na niz drevnih kamenih spomenika divovskih dimenzija, za čiju gradnju je korišteno gotovo neobrađeno pojedinačno kamenje ili kamenje grupirano u određene strukture, što je bilo tema prvog rada ovih autora, ali i na brojne građevine novijih kultura i civilizacija, tzv. „razvijenije arhitekture“, izgrađenih u potpunosti ili dijelom od velikih kamenih blokova, najčešće pravilnog geometrijskog oblika, kao na pr. piramide širom svijeta, posebno kamene, opisane u ovom radu.
Piramide predstavljaju možda najznačajnije građevine ljudske civilizacije u koje su drevni graditelji inkorporirali kompleksna znanja ne samo iz graditeljstva i arhitekture. Tehnike korištene za njihovu gradnju su razvijane stoljećima, što je najbolje vidljivo kod egipatskih piramida… Iako često volimo povlačiti usporedbe između egipatskih piramida i piramida Središnje Amerike (i drugih piramida u svijetu), kojima pokušavamo tražiti njihovu „izgubljenu“ povezanost, piramide su ipak vrlo različite po svojoj starosti, obliku, veličini, geografskoj rasprostranjenosti i funkciji, čak i po materijalu od kojeg su izgrađene.

Ključne riječi: Megalit, megalitska, megalitička, megalitna, arhitektura/građevina, piramide, grobnice, hramovi


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)