ISSN 2232-9080

 
 

Posebno izdanje, rujan 2018., godište 8

Poštovani čitatelji,

s posebnim zadovoljstvom predstavljamo posebno izdanje e-Zbornika koje sadrži radove s 3. simpozija s međunarodnim sudjelovanjem Hercegovina – zemlja kamena.
Simpozij je održan 29.-30. lipnja 2018. god. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i bio jedan u nizu događanja kojima u 2018. god. Građevinski fakultet obilježava 40. obljetnicu postojanja.
Uz Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizator Simpozija bila je i Udruga Zvuk kamena iz Posušja koja godinama promovira autohtoni kamen, kamenarski poziv, te drevnu baštinu vezanu za kamen.
Želja je organizatora Simpozija bila potaknuti raspravu o brojnim pitanjima s područja istraživanja, eksploatacije i uporabe arhitektonsko-građevnog i tehničko-građevnog kamena u Hercegovini, Bosni i Hercegovini i šire što pokazuje i dvadeset radova koje vam predstavljamo.
Do narednog broja u prosincu 2018. godine,
Ivana Domljan

Korica od OSVRT NA NAZIVLJE TRADICIJSKIH ALATA U OBRADI KAMENA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

OSVRT NA NAZIVLJE TRADICIJSKIH ALATA U OBRADI KAMENA NA PODRUČJU HERCEGOVINE

Korica od PRIMJENA KALCIJEVOG KARBONATA U MEDICINSKE SVRHE

PRIMJENA KALCIJEVOG KARBONATA U MEDICINSKE SVRHE

Korica od BLAGO HERCEGOVAČKOG KAMENJARA – KAMEN I VODA

BLAGO HERCEGOVAČKOG KAMENJARA – KAMEN I VODA

Autor(i): Ivan Dugandžić
Korica od PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA I OTVARANJA KAMENOLOMA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOGA KAMENA

PROBLEMATIKA ISTRAŽIVANJA I OTVARANJA KAMENOLOMA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOGA KAMENA

Korica od MOGUĆNOSTI EKSPLOATACIJE I ISKORIŠTENJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U HERCEGOVINI

MOGUĆNOSTI EKSPLOATACIJE I ISKORIŠTENJA ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA U HERCEGOVINI

Korica od CRKVA SV. FRANJE – KAMENA LJEPOTICA NA RASNU KOD ŠIROKOG BRIJEGA

CRKVA SV. FRANJE – KAMENA LJEPOTICA NA RASNU KOD ŠIROKOG BRIJEGA

Korica od ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN BOSNE

ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKI KAMEN BOSNE

Korica od PRIMJENA LANČANE SJEKAČICE U EKSPLOATACIJI ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA

PRIMJENA LANČANE SJEKAČICE U EKSPLOATACIJI ARHITEKTONSKO GRAĐEVNOG KAMENA

Korica od ZIĐE OD PRIRODNOG KAMENA PREMA DIN EN 1996-1-1 I BAS EN 1996-1-1 (EUROKOD 6)

ZIĐE OD PRIRODNOG KAMENA PREMA DIN EN 1996-1-1 I BAS EN 1996-1-1 (EUROKOD 6)

Autor(i): Salko Kulukčija
Korica od OBNOVA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE S POSEBNIM OSVRTOM NA METODOLOGIJU UTVRĐIVANJA ZAMJENSKIH VRSTA KAMENA GRADSKE VIJEĆNICE U SARAJEVU

OBNOVA KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE S POSEBNIM OSVRTOM NA METODOLOGIJU UTVRĐIVANJA ZAMJENSKIH VRSTA KAMENA GRADSKE VIJEĆNICE U SARAJEVU

Korica od ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA U ARHITEKTURI NA PRIMJERU UTVRĐIVANJA ZAMJENSKE VRSTE KAMENA PODLOGE TRGA BOSNE I HERCEGOVINE

ZAŠTITA AUTORSKOG PRAVA U ARHITEKTURI NA PRIMJERU UTVRĐIVANJA ZAMJENSKE VRSTE KAMENA PODLOGE TRGA BOSNE I HERCEGOVINE

Autor(i): Azra Kurtović
Korica od PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

PETROMEHANIKA JABLANIČKOG GABRA

Korica od OBLIKOVANJE KAMENOM NA PRIMJERIMA DVIJU ZNAČAJNIH HRVATSKIH SAKRALNIH GRADNJI 1930-IH GODINA

OBLIKOVANJE KAMENOM NA PRIMJERIMA DVIJU ZNAČAJNIH HRVATSKIH SAKRALNIH GRADNJI 1930-IH GODINA

Autor(i): Zrinka Paladino
Korica od PRIKAZ REZULTATA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA VAPNENACA U HERCEGOVINI

PRIKAZ REZULTATA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽIVANJA VAPNENACA U HERCEGOVINI

Korica od EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE MONOAKSIJALNE ČVRSTOĆE OČVRSLE TROSKE

EKSPERIMENTALNO ISPITIVANJE MONOAKSIJALNE ČVRSTOĆE OČVRSLE TROSKE

Korica od KAMENOLOMI S PODRUČJA OPĆINE POSUŠJE S POSEBNIM OSVRTOM NA KAMENOLOME STEĆAKA

KAMENOLOMI S PODRUČJA OPĆINE POSUŠJE S POSEBNIM OSVRTOM NA KAMENOLOME STEĆAKA

Autor(i): Maja Soldo
Korica od ISPITIVANJE KAMENA POTPORNIH ZIDOVA HE JABLANICA

ISPITIVANJE KAMENA POTPORNIH ZIDOVA HE JABLANICA

Korica od KRATAK PRIKAZ HERCEGOVAČKIH SUHOZIDA

KRATAK PRIKAZ HERCEGOVAČKIH SUHOZIDA

Korica od POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA KAMENOLOME U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

POSTUPAK IZDAVANJA OKOLIŠNE DOZVOLE ZA KAMENOLOME U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Korica od ANALIZA RASPOLOŽIVIH REZULTATA ISPITIVANJA KAMENA „TENELIJA“

ANALIZA RASPOLOŽIVIH REZULTATA ISPITIVANJA KAMENA „TENELIJA“

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres