Broj 17, lipanj 2019., godište 9

Sadržaj ovoga broja čini deset radova koji pokrivaju različita područja građevinarstva i arhitekture. Radovi tretiraju geotehničke i hidrotehničke probleme, probleme teorije konstrukcija, te različite aspekte projektiranja i monitoringa konstrukcija. Povijest arhitekture i arhitektonskog naslijeđa također je atraktivna tema, kao i različiti sustavi montažnog građenja.
Svima nama zajedno zadatak je podići časopis na višu razinu te ga učiniti prepoznatljivijim u svijetu znanstvenog izdavaštva. Ovim putem zahvaljujemo svim članovima navedenima u impressumu, koji su prihvatili biti dijelom ovako zahtjevnog zadatka. Zahvala i svim recenzentima, a posebice autorima radova. Također zahvaljujemo svima koji su svojim radom doprinijeli objavljivanju ovog broja i ujedno vas pozivamo na daljnju suradnju.

Mladen Kožul, glavni urednik e-ZBORNIKa

 KALIBRACIJA NUMERIČKOG MODELIRANJA I NOVA DIREKTNA METODA ZA PRORAČUN SLIJEGANJA PLITKIH TEMELJA U PIJESKU

KALIBRACIJA NUMERIČKOG MODELIRANJA I NOVA DIREKTNA METODA ZA PRORAČUN SLIJEGANJA PLITKIH TEMELJA U PIJESKU

 SPECIFIČNI INŽENJERSKO-GEOLOŠKI I GEOTEHNIČKI PROBLEMI IZGRADNJE BRANA U KRŠKIM TERENIMA

SPECIFIČNI INŽENJERSKO-GEOLOŠKI I GEOTEHNIČKI PROBLEMI IZGRADNJE BRANA U KRŠKIM TERENIMA

 HOTEL LIŠANJ ARHITEKTA IGNJATA FISCHERA, NOVI VINODOLSKI

HOTEL LIŠANJ ARHITEKTA IGNJATA FISCHERA, NOVI VINODOLSKI

 NAČELA FRAKTALNE GEOMETRIJE I PRIMJENE U ARHITEKTURI I GRAĐEVINARSTVU

NAČELA FRAKTALNE GEOMETRIJE I PRIMJENE U ARHITEKTURI I GRAĐEVINARSTVU

 ZASJECI U OKRŠENIM STIJENAMA NA PRIMJERU DVA PLATOA VE PODVELEŽJE

ZASJECI U OKRŠENIM STIJENAMA NA PRIMJERU DVA PLATOA VE PODVELEŽJE

 MONTAŽNO GRAĐENJE U KONTEKSTU PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI

MONTAŽNO GRAĐENJE U KONTEKSTU PROŠLOSTI I SADAŠNJOSTI

Autor(i): Hana Begić
 KONCEPT NELINEARNIH NORMALNIH MODOVA I NJIHOVA PRIMJENA U DINAMICI KONSTRUKCIJA

KONCEPT NELINEARNIH NORMALNIH MODOVA I NJIHOVA PRIMJENA U DINAMICI KONSTRUKCIJA

 NAPRSLINE NA STAROM MOSTU U MOSTARU

NAPRSLINE NA STAROM MOSTU U MOSTARU

 ANALIZA MJESEČNIH I GODIŠNJIH PROTOKA RIJEKE CETINE NA VODOMJERNOJ POSTAJI TISNE STINE 1

ANALIZA MJESEČNIH I GODIŠNJIH PROTOKA RIJEKE CETINE NA VODOMJERNOJ POSTAJI TISNE STINE 1

 MODELIRANJE KONSTRUKCIJE URBANE VILE

MODELIRANJE KONSTRUKCIJE URBANE VILE

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj