ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 
e-ZBORNIK: Broj 17, lipanj 2019., godište 9
Tip rada: Stručni rad

Sažetak: U ovom radu prikazan je kraći osvrt na fraktale, te neke moguće primjene fraktalne geometrije u arhitekturi i građevinarstvu. Zanimanje za ovom matematičkom disciplinom je u neprekidnom rastu još od kraja 20. stoljeća, kako zbog same očaravajuće ljepote fraktala, tako i zbog općeprihvaćene spoznaje da je dosta oblika u prirodi, ako ne i svi, nepravilno i neravno, odnosno kaotično (priroda je fraktalna). Fraktalna geometrija, nasuprot euklidskoj, nudi znatno bolje metode za opisivanje prirodnih objekata, te samim time i za postizanje harmonije sa prirodom, tj. sklada između izrazite preciznosti i kaotične nesavršenosti.

Ključne riječi: fraktali, samosličnost, fraktalna geometrija, zlatni rez, arhitektura, građevinarstvo


PDF Cijeli rad (HR verzija)

PDF Cijeli rad (EN verzija)

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj