ISSN 2232-9080

 
 

Broj 1, lipanj 2011., godište 1

Riječ urednice

Zbornik Građevinskog fakulteta izašao je do sada u tri izdanja na našem fakultetu. U njemu smo objavljivali znanstvene i stručne članke naših djelatnika i kolega koji djeluju u praksi u područjima betonskih konstrukcija, hidrotehnike, geotehnike, zaštite okoliša, cestogradnje i drugih. Zbog pogodnosti koju nude elektronički mediji a i kontinuiteta objavljivanja ovaj broj zbornika u cijelosti objavljujemo u elektroničkoj verziji. Radovi objavljeni u ovom broju rezultat su prezentacija znanstvenih sati održanih u ovoj akademskoj godini, studentskih sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, kao i manji broj diplomskih radova. Na ovaj način prezentiramo svoj rad i upoznajemo javnost s tim.
Zahvaljujem svima koji su slanjem svojih radova doprinijeli izlasku prvog broja e-zbornika a ujedno pozivam sve zainteresirane da šalju svoje radove za naše sljedeće izdanje.

Urednica

Korica od GRAĐENJE RASPONSKIH KONSTRUKCIJA MOSTOVA

GRAĐENJE RASPONSKIH KONSTRUKCIJA MOSTOVA

Korica od OBNOVA LUČKOGA MOSTA PREKO NERETVE U MOSTARU

OBNOVA LUČKOGA MOSTA PREKO NERETVE U MOSTARU

Korica od HIDROGEOLOŠKI UVJETI PODRUČJA VODENIH AKUMULACIJA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI

HIDROGEOLOŠKI UVJETI PODRUČJA VODENIH AKUMULACIJA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI

Autor(i): Amira Galić
Korica od GEOMORFOLOŠKI TRENUTNI JEDINIČNI HIDROGRAM KAO OSNOVA ZA DEFINIRANJE POPLAVNIH VODA NA NEIZUČENIM SLIVOVIMA

GEOMORFOLOŠKI TRENUTNI JEDINIČNI HIDROGRAM KAO OSNOVA ZA DEFINIRANJE POPLAVNIH VODA NA NEIZUČENIM SLIVOVIMA

Korica od IZGRADNJA AKUMULACIJE VODE KAO REZULTAT EKSPLOATACIJE POVRŠINSKOG KOPA - NA PODRUČJU LEŽIŠTA UGLJENA U GRADNIĆIMA HERCEGOVINA

IZGRADNJA AKUMULACIJE VODE KAO REZULTAT EKSPLOATACIJE POVRŠINSKOG KOPA - NA PODRUČJU LEŽIŠTA UGLJENA U GRADNIĆIMA HERCEGOVINA

Korica od ANALIZA STABILNOSTI I RJEŠENJE ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME NA LOKACIJI

ANALIZA STABILNOSTI I RJEŠENJE ZAŠTITE GRAĐEVNE JAME NA LOKACIJI "DP CENTAR" U KAONIKU

Korica od OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA - OSVRT NA VODOPAD KRAVICE

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA - OSVRT NA VODOPAD KRAVICE

Korica od PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U RODOČU

PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U RODOČU

Autor(i): Josip Zelenika
Korica od UTJECAJ GUSTOĆE MKE NA TOČNOST REZULTATA KOD TANKIH PLOČA

UTJECAJ GUSTOĆE MKE NA TOČNOST REZULTATA KOD TANKIH PLOČA

Korica od EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA IZGRADNJA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

EKOLOŠKI PRIHVATLJIVA IZGRADNJA U ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres