ISSN 2232-9080

 
 

Josip Zelenika

dipl. ing. građ.
Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru


Radovi ovog autora:

Korica od PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U RODOČU

PROJEKT KONSTRUKCIJE CRKVE SV. IVANA KRSTITELJA U RODOČU

Autor(i): Josip Zelenika
LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

     hrcak oznaka

     EBSCO highres