Posebno izdanje, 2023., godište 13

Poštovani čitatelji,

pred vama se nalazi posebno izdanje e-ZBORNIKa, elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta koje sadrži odabrane radove s 4. simpozija „Hercegovina - zemlja kamena“. Simpozij je održan u svibnju 2023. godine na Fakultetu građevinarstva,arhitekture i geodezije Sveučilišta u Mostaru u sklopu obilježavanja 45 godina postojanja Fakulteta.
Ovo izdanje, kao i prethodna, objavljeno je na hrvatskom i engleskom jeziku. e-ZBORNIK se može pronaći u bazama časopisa EBSCO, Hrčak (https://hrcak.srce.hr/e-zbornik), DOI (CrossRef) i DOAJ (The Directory of Open Access Journals), a u tijeku su aktivnosti na uključivanju časopisa i u ostale baze. Izdavačka prava, te ona vezana uz samostalnu pohranu tekstova provode se onako kako je opisano na mreži organizacije Sherpa (usluga RoMEO), koja se održava na Sveučilištu u Nottinghamu.
Bibliografski je časopis prepoznat pod sljedećim podacima: ISSN 2232-9080 (mrežno izdanje) i DOI: 10.47960/2232-9080.
Kao urednica, željela bih zahvaliti članovima uredničkog odbora, autorima i recenzentima na uspješnoj suradnji tijekom realizacije ovoga posebnog izdanja e-ZBORNIKa i nadam se kako će se suradnja nastaviti i u budućnosti.

U ovome broju objavljeni su znanstveni i stručni radovi koji se bave temama iz različitih područja koje se odnose na: analizu industrije kamena kroz povijest, u sadašnjosti, kao i perspektive industrije kamena u budućnosti; zakonsku regulativu iz područja izučavanja kamena; istraživanje kamena; kulturnu i povijesnu baštinu u kamenu, kao i utjecaj kamen(oloma) na okoliš.


S poštovanjem,
Mirna Raič, glavna urednica e-ZBORNIKa

 

 NOVI MATERIJAL PRIMIJENJEN U TEHNOLOGIJI ADITIVNE PROIZVODNJE KROZ REVALORIZACIJU OTPADA IZ KAMENOLOMA MRAMORA S MALIM UTJECAJEM NA OKOLIŠ

NOVI MATERIJAL PRIMIJENJEN U TEHNOLOGIJI ADITIVNE PROIZVODNJE KROZ REVALORIZACIJU OTPADA IZ KAMENOLOMA MRAMORA S MALIM UTJECAJEM NA OKOLIŠ

 PARAMETAR ABRAZIJE PRIRODNOG KAMENA ZA JAVNU INFRASTRUKTURU I KORELACIJE S DRUGIM SVOJSTVIMA

PARAMETAR ABRAZIJE PRIRODNOG KAMENA ZA JAVNU INFRASTRUKTURU I KORELACIJE S DRUGIM SVOJSTVIMA

 OPTIMIZACIJA RUDARSKIH RADOVA U SVRHU DOBIVANJA I UGRADNJE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA UJEDNAČENOG IZGLEDA

OPTIMIZACIJA RUDARSKIH RADOVA U SVRHU DOBIVANJA I UGRADNJE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG KAMENA UJEDNAČENOG IZGLEDA

 UTROŠAK ENERGIJE I DIJAMANTNIH PERLI PRI RADU DIJAMANTNE ŽIČNE PILE

UTROŠAK ENERGIJE I DIJAMANTNIH PERLI PRI RADU DIJAMANTNE ŽIČNE PILE

 UTJECAJ OKOLIŠNIH (VANJSKIH) FAKTORA NA TRAJNOST SLATKOVODNIH VAPNENACA TENELIJE, MILJEVINE I MULJIKE

UTJECAJ OKOLIŠNIH (VANJSKIH) FAKTORA NA TRAJNOST SLATKOVODNIH VAPNENACA TENELIJE, MILJEVINE I MULJIKE

 TRAJNOST SLATKOVODNIH VAPNENACA TENELIJE, MILJEVINE I MULJIKE - UGRAĐENI FAKTORI KAO UZROCI PROMJENA NA KAMENU

TRAJNOST SLATKOVODNIH VAPNENACA TENELIJE, MILJEVINE I MULJIKE - UGRAĐENI FAKTORI KAO UZROCI PROMJENA NA KAMENU

 UTJECAJ SLOŽENIH INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH I GEOTEHNIČKIH UVJETA NA IZBOR KOMBINIRANIH MJERA SANACIJE KLIZANJA TRUPA PROMETNICE

UTJECAJ SLOŽENIH INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH I GEOTEHNIČKIH UVJETA NA IZBOR KOMBINIRANIH MJERA SANACIJE KLIZANJA TRUPA PROMETNICE

 HREŠA - AUTOHTONI SARAJEVSKI KAMEN

HREŠA - AUTOHTONI SARAJEVSKI KAMEN

 ANALIZA I VRJEDNOVANJE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG (AGK) I TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA (TGK) HERCEGOVINE (I ŠIRE)

ANALIZA I VRJEDNOVANJE ARHITEKTONSKO-GRAĐEVNOG (AGK) I TEHNIČKO-GRAĐEVNOG KAMENA (TGK) HERCEGOVINE (I ŠIRE)

 DIJAGNOSTIKA STANJA KULE TABIJA U MOSTARU

DIJAGNOSTIKA STANJA KULE TABIJA U MOSTARU