Sažetak: Vapnenačka breča srednjetrijaske starosti s područja lokaliteta sela Hreša, 6 km sjeveroistočno od Sarajeva, je bila glavni arhitektonsko-građevni kamen za građenje velikog broja javnih i privatnih građevina u Sarajevu u razdoblju od kraja XV. st. skoro do kraja XX. st., posebno u doba osmanskog carstva i austro-ugarske vladavine. Urbanizacijom i širenjem gradske jezgre stvarao prepoznatljiv bunjast izgled rumene kamene površine podzida, stubišta, popločanih trgova i pješačkih zona Sarajeva. U dosadašnjim mineraloško petrografskim ispitivanjima su identificirane kao brečasti vapnenac (intrasparudit), fosiliferni mikrokristalasti vapnenac (fosiliferni mikrit) i fosiliferni djelimično grudvasti vapnenac (fosiliferni pelmikrit). Na lokalitetu Hreša se eksploatiraju vapnenačke breče i brečasti vapnenci poznati pod komercijalnim nazivom „Hreša“. Lokalitet pripada strukturno-tercijalnoj jedinici Vučja Luka – Hreša - Ljubogošča (geološka karta područja Prača) i D. Crepoljsko – Trebević – Treskavica - Prača (geološka karta područja Sarajevo).

Ključne riječi: autohtoni kamen, „Hreša“, srednjetrijaske vapnenačke breče


 PDF Cijeli rad (HR verzija)

 PDF Cijeli rad (EN verzija)