ISSN 2232-9080

 
 
 
 
 
 
 
 

Broj 9, lipanj 2015., godište 5

Riječ urednice

IX. broj e-Zbornika elektroničkog zbornika radova Građevinskog fakulteta posvećen je II simpoziju "Hercegovina- zemlja kamena", koji je održan u Posušju od 18-20.6. ove godine. Građevinski fakultet je i ovaj put jedan od suorganizatora Simpozija. Osnovna tematika je ostala ista - arhitektonsko građevni kamen: njegova povijest, primjena, razvoj istraživanja.... Svjesni činjenice kako živimo i djelujemo u kršu, nije moguće ne govoriti o kršu i kamenu, njegovoj ljepoti i primjeni. Stoga se veselimo novim spoznajama o kamenu Hercegovine, kao posebice važnom prirodnom resursu ali isto tako i o kulturno povijesnoj baštini ovoga područja. Svi radovi sa Simpozija u cijelosti će biti objavljeni u tiskanom Zborniku radova "Hercegovina- zemlja kamena", u nakladi Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Maja Prskalo, glavna urednica e-ZBORNIKa

 KAMEN ZA INTERIJERE S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU AUTOHTONOG HERCEGOVAČKOG KAMENA

KAMEN ZA INTERIJERE S POSEBNIM OSVRTOM NA PRIMJENU AUTOHTONOG HERCEGOVAČKOG KAMENA

 TEHNIČKA VRIJEDNOST KAMENA HERCEGOVINE - TEHNIČKI KAMEN ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

TEHNIČKA VRIJEDNOST KAMENA HERCEGOVINE - TEHNIČKI KAMEN ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKIH MATERIJALA I INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

Autor(i): Azra Kurtović
 ISPITIVANJE FIZIČKIH I MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE

ISPITIVANJE FIZIČKIH I MEHANIČKIH KARAKTERISTIKA ZA ZIDANE KONSTRUKCIJE

Autor(i): Zlatko Langof
 CRKVA U BLAGAJU

CRKVA U BLAGAJU

 PALEONTOLOŠKA OBILJEŽJA MEZOZOJSKIH I PALEOGENSKIH VAPNENACA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI KAO ZNAČAJNI I JOŠ UVIJEK NEPREPOZNATI ELEMENT DEKORATIVNOSTI A-G KAMENA

PALEONTOLOŠKA OBILJEŽJA MEZOZOJSKIH I PALEOGENSKIH VAPNENACA U ZAPADNOJ HERCEGOVINI KAO ZNAČAJNI I JOŠ UVIJEK NEPREPOZNATI ELEMENT DEKORATIVNOSTI A-G KAMENA

 SREDNJOVJEKOVNA NEKROPOLA STEĆAKA KARASOVICE

SREDNJOVJEKOVNA NEKROPOLA STEĆAKA KARASOVICE

 GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERENA I PRORAČUN DOZVOLJENE NOSIVOSTI NA LOKACIJI MOSTA br. 3, AUTOCESTA ZVIROVIĆI – POČITELJ

GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE TERENA I PRORAČUN DOZVOLJENE NOSIVOSTI NA LOKACIJI MOSTA br. 3, AUTOCESTA ZVIROVIĆI – POČITELJ

 STATISTIČKA ANALIZA I 3D MODELIRANJE PARAMETARA KVALITETA UGLJA NA PRIMJERU ISTRAŽIVANJA ISTOČNOG DIJELA LEŽIŠTA PK “VRTLIŠTE”

STATISTIČKA ANALIZA I 3D MODELIRANJE PARAMETARA KVALITETA UGLJA NA PRIMJERU ISTRAŽIVANJA ISTOČNOG DIJELA LEŽIŠTA PK “VRTLIŠTE”

 IZRADA STATIČKOG PROJEKTA STUDENTSKOG DOMA

IZRADA STATIČKOG PROJEKTA STUDENTSKOG DOMA

 GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA STIJENSKE MASE ZA POTREBE PROJEKTIRANJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA ULAZU U PROZOR

GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA STIJENSKE MASE ZA POTREBE PROJEKTIRANJA KRUŽNOG RASKRIŽJA NA ULAZU U PROZOR

LICENCA:
Creative Commons License
Svi radovi u e-Zborniku licencirani su s Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.
 
 
 

     hrcak oznaka

     EBSCO highres

     

doaj